Ejerforeningen

Ejerforeningen Bagsværd Centeret

Information om ejerforeningen

Om ejerforeningen

Velkommen til Ejerforeningen Bagsværd Centerets hjemmeside. Her kan du som beborer oprette dig og få nem adgang til foreningens ressourcer. Her finder du blandet andet husorden, vedtæger, referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder, nyheder om hvad er aktuelte ser i foreningen, arrengementer, billeder, kontaktoplysninger og et forum til intern komunikation, samt til henvendelser til bestyrrelsen. 

Ud over denne hjemmeside har beboerne en Facebook side: 

https://www.facebook.com/groups/867777566727414/

 

Mere information

Foreningen består af højhuset med beboelseslejligheder og et par klinikker, en række forretninger samt Bibliografen, der er en kommunal institution med kombineret bibliotek og biograf med to sale.

Højhuset er med en overdækket centergang forbundet med flere forretninger og et stort supermarked. Inden for højhusets to indgangsdøre (116A og 116B) er der et glasskab til opslag og et glasskab med navne på beboerne samt en lille bordplade. Uden for dørene er der knapper til dørtelefonerne.

Den indre gård kaldes Den Røde Plads, fordi den er belagt med røde sten. Her findes cykelstativer. Bibliografen og et tilknyttet IT-lokale samt en række forretninger omkranser pladsen. Fra pladsen er der udgange til foreningens parkeringsplads, Bibliografens hovedindgang og hjørnet ud mod Bagsværd Hovedgade. Fra parkeringspladsen er der vest for højhusets gavl adgang til en centergang langs højhusets vestlige facade med forretninger samt indgang til 116A. I en lille sidegren er der en skydedør mod Den Røde Plads og indgangen til 116B. Centergangen munder ud i en tværgående centergang langs Bagsværd Hovedgade. De forretninger langs den tværgående centergang, der bagtil støder op til Den Røde Plads, indgår i ejerforeningen. Også forretninger i den lave bygningsfløj imellem Bibliografen og lyskryds indgår.

I kælderen er der et fællesvaskeri og et affaldsrum samt en kældergang, der går rundt under kanten af Den Røde Plads. Her er der døre til cykelkælderen og forretningernes kældre. En trappe over for cykelkælderen fører op til Den Røde Plads. Ejerforeningen disponerer over nogle rum; bl.a. har den nær fællesvaskeriet et lille kontor der benyttes af foreningens vicevært og bestyrelse og et rum til opbevaring af viceværtens værktøj og rengøringsudstyr. En trappe og en vareelevator fører fra kældergang op til parkeringspladsen og en dør fører ud til en udvendig trappe til parkeringspladsen.

På hver etage i højhuset er der en repos med fire lejligheder og en udgang til en svalegang, hvorfra der er døre til brandtrapperne. Reposerne og svalegangene er flugtveje og skal derfor holdes fri for cykler, barne- og klapvogne, indkøbsvogne etc. En mindre plante eller pyntegenstand må man gerne have stående ved hoveddør til lejligheden. På reposer i B-opgangen er der et lille rum ved siden af elevatoren. Lige inden for døren til svalegangen sidder et skab med elmålere til de fire lejligheder. Over for elevatordøren er der en lem til affaldsskakten. Alt affald skal være omhyggeligt pakket ind. Glas og skarpe genstande må under ingen omstændigheder komme i affaldsskakten og alle affaldstyper der kan genanvendes skal afleveres separat i affaldsrum i kælder eller storskraldsskur.

På parkeringspladsen er der ved nordgavlen et aflåst cykelskur og containere til papir, glas og batterier, og der er en trappe ned til kælderen. I det nordvestlige hjørne af parkeringspladsen findes skur til bl.a. sorteret metal, plast, elektronik, farligt affald samt storskrald som f.eks. kasserede møbler og udtjente hårde hvidevarer. Ejerforeningen og viceværten deler en postkasse der sidder i centergangens sidegren sammen med B-lejligheders og de fleste forretningers postkasser.

Livet i hjertet af bagsværd